Onze diensten

Wat mag je van Lovéba verwachten?

Lovéba heeft uiteenlopende relaties. Ons portfolio is daarmee ook zeer divers, waardoor wij een brede kennis hebben van uiteenlopende markten. Wij houden van ons werk en de bedrijven waarvoor wij werken. Lovéba is transparant, nieuwsgierig en kritisch als het moet. Voordat wij onze klanten adviseren willen wij hen eerst leren kennen.

Door schade en schande wordt men wijs…
De kracht van Lovéba ligt niet alleen in de opgedane theoretische kennis. Veel ervaring is opgedaan door de diversiteit van onze relaties met de meest uiteenlopende risico’s. Helaas komt ook een groot deel van onze kennis en ervaring doordat wij een nauw betrokken adviseur zijn bij grote brand- en cyberschades.

Deze kennis zorgt ervoor dat Lovéba een goede gesprekspartner is en de risico’s goed in kaart weet te brengen van bezit- en aansprakelijkheidsrisico’s van jouw bedrijf. Verwachtingsmanagement is hierin een heel belangrijk onderdeel. Wij weten hoe een verzekeraar omgaat met schade, waardoor we vooraf de variabelen bespreken en risico’s elimineren.

Denk hierbij aan de verplichte elektrakeuring of een gecertificeerd alarm op jouw pand. Wij vragen de documenten op ter controle en zorgen dat bij een brand deze direct gedeeld worden met de verzekeraar om het schadeproces zo goed en snel mogelijk af te wikkelen. Niets is vervelender dan een verzekeraar die de schade niet uitkeert, terwijl je wel de verzekeringspremie hebt betaald.

Een groot deel van onze relaties, acteert in de sport en cultuur branche. Hierdoor hebben wij veel kennis over o.a. de zwembaden met binnen- en buitensport gelegenheden in de meest uitgebreide zin van het woord. Door deze kennis is Lovéba altijd actief in gesprek met verzekeraars om de beste voorwaarden voor de betreffende branche te krijgen en waar mogelijk branchevoordelen te bewerkstelligen.

Lovéba weet op dit gebied hoe de hazen lopen en ziet een enorme toename van het aantal hacks. Ook bij onze eigen relaties is dit aan de orde van de dag en zijn wij nauw betrokken bij de schadeafwikkeling met verzekeraars en ingeschakelde instanties.

Door Corona is het voor veel werkgevers nog lastiger om de beveiliging goed op orde te houden. Zeker omdat met thuiswerkende medewerkers er geen zicht meer is op de activiteiten van medewerkers en er makkelijker op een verkeerde link wordt geklikt. Bewustwording is hier een belangrijk onderdeel van. 

Cyberaanvallen blijven ongrijpbaar en het is vrijwel onmogelijk om de beveiliging waterdicht te krijgen. Daarom is en blijft elk bedrijf een doelwit voor hackers en blijf jij verwerking verantwoordelijk voor de data op de (ge-outsourcde) systemen.

De beveiliging van jouw bedrijf is niet alleen noodzakelijk, maar ook wettelijk verplicht. Sinds 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierin staat onder andere dat je moet kunnen aantonen welke organisatorische en technische maatregelen een organisatie heeft genomen om persoonsgegevens te beveiligen en dat er een protocol is opgesteld voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten.

Wij inventariseren welke risico’s jouw bedrijf loopt en helpen je met de zoektocht naar een passende oplossing.   

Welk risico je loopt als werkgever van je werknemers is niet altijd goed in te schatten. Zeker wanneer je (nog) geen HR-afdeling hebt of een goede jurist voor de arbeidscontracten, adviseren wij je graag. Wanneer jouw bedrijf groeit, dan is het tijd om andere keuzes te maken en een lange termijn planning te maken op het gebied van sociale zekerheid. Hierin geven wij het 12-jaars risico handen en voeten.

Lovéba heeft uiteenlopende relaties van klein, midden tot zeer grote bedrijven en kan daarbij uitstekend de WIA en WGA uitleggen aan de betreffende afdelingen. Wij sturen op een actieve betrokkenheid van een Arbodienst, Private uitvoerder en verzekeraar om interventies gefinancierd te krijgen en het verzuimbeleid op orde te stellen.

Doordat wij ons regelmatig laten bijscholen op het gebied van Sociale Zekerheid, Arbeidsrecht en vakgerichte opleidingen, zorgt Lovéba dat zij altijd bekend is met de meest actuele wet- en regelgeving.

Wij doen waar we goed in zijn, jij ook?

Met wie werkt Lovéba samen

Lovéba beschikt over een uitgebreid en onafhankelijk netwerk van verzekeraars, taxateurs, experts en adviseurs. Hierdoor kunnen wij voor elk risico een gepaste verzekeraar vinden met de juiste passende voorwaarden. Benieuwd met wie wij samen werken? Ontdek een selectie van onze partners hieronder.